Електронний підпис власника авторських прав або особи, яка уповноважена діяти від її імені